????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគរុនិស្សិតបច្ចេកទេសកម្រិតឧត្តមនិងមូលដ្ឋានឆ្នាំ២០ PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃសុក្រ ទី31 តុលា ឆ្នាំ2014 ម៉ោង00:00
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

 

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី13 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2014 ម៉ោង04:24
 
ការ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​មូលនិធិ​ជាតិបណ្តុះបណ្តាល​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រជំហាន​២ PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃសុក្រ ទី22 សីហា ឆ្នាំ2014 ម៉ោង00:00
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

 

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី25 សីហា ឆ្នាំ2014 ម៉ោង03:23
 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 5 ​ទាំងអស់ 33 ទំព័រ